Sosyal Medya Açık Rıza Onay Formu

Kızılkaya Belediye Başkanlığı .

Sosyal Medya Açık Rıza Onay Formu


Kızılkaya Belediyesi tarafından, Basın-Yayın faaliyetleri sırasında ilgili kişilere ait fotoğraf ve video çekilmektedir. Kişisel Verilerin korunması ile ilgili detaylı aydınlatma metni Kızılkaya Belediyesi’ne ait internet sitesinde kvkk.kizilkaya.bel.tr yer almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ait görsel ve işitsel kişisel verilerin (fotoğraf ve video); Basın-Yayın Faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı, tanıtımı ve bilgilendirme amacıyla Kızılkaya Belediyesi resmî internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;


Onay veriyorum.                                                                Onay vermiyorum.

Adı-Soyadı     :                                                                     Adı-Soyadı      :


Tarih              :                                                                      Tarih              :


İmza               :                                                                      İmza               :